maanantai 1. elokuuta 2016

Turkulaisten Me Itse ja MEKA TV median jatkokurssi

Turun Me Itse porukka kävi 30.7.2016 vierailulla Porissa ja Porissa kun oltiin, niin ei meillä laiskoja passata vaan pidimme täysiverisen MEKA TV median jatkokurssin vieraille. MEKA TV ohjaajan lisäksi vertaisohjaajina toimi Jaana Nordlund Ulvilasta ja Mikko Ketola Porista.

Vieraat saapuivat Poriin kello 10:00 ja hommat aloitettiin suunnittelulla saman tien. Päädyimme siihen, että kello 16:00 mennessä meillä olisi 4 kpl lyhytelokuvia kuvattuna ja 1 kpl radio-ohjelmaa äänitettynä. Tavoite päivälle oli siis kiveäkin kovempi, mutta ryhmä oli saanut jo peruskoulutusta sekä elokuvan että radiojutun tekemiseen.

Kävimme välillä syömässä ja vietimme vähän kesälystiäkin Kirjuriluodossa, mutta muuten olimme erinomaisen tehokkaita.

Tässä koottuna porukan mielipiteitä ja palautteita päivästä Mikko Vaittisen kokoamana.


Mikko Vaittinen
Me Itse RY, Turun taustatuki


Mietintöjä MEKA TV jatkokurssista


Turun Me itse kävi Porissa Satakunnan Elävän Kuvan Keskuksessa saamassa MEKA TV jatkokoulutusta elokuvan tekemisestä. Turkulaiset jäsenet saivat koulutusta kaksi vuotta sitten Turussa, jossa koulutus kesti kaksi päivää ja sisälsi elokuvan teon. Vuosi sitten samat turkulaiset saivat radiokoulutusta, pääasiassa haastattelujen tekemisestä ja niiden editoinnista.
Jatkokoulutus kesti yhden päivän, noin kuusi tuntia ja sinä aikana toteutettiin muutama henkilökuvan tekeminen, lyhytelokuva ja Turun terveiset radio-ohjelmana. Ottaen huomioon, että alkukurssissa tehtiin yksi elokuva kahdessa päivässä ja jatkokurssissa monta asiaa yhdessä päivässä, niin taitoa oli kehittynyt.
Turun Me Itsen jäsenet nostivat monia asioita esiin palautteessaan ja olen kirjoittajana joutunut karsimaan monia pois. Palaute oli positiivista ja he saivat paljon irti kurssista. Heidän mielestä se oli kannattavaa.
Ensimmäisenä tuli esiin näkyvyys ja uuden kokeilu. Elokuvan ja muun mediamateriaalin tuottaminen tuo heille näkyvyyttä kehitysvammaisina tekijöinä. He muuttuvat passiivisesta kohteesta aktiivisiksi toimijoiksi. Tämä tuo heille itsevarmuutta ja kykyä toimia yhteiskunnallisessa ympäristössä muiden ihmisten parissa. 


Kehitysvammaisten toimiminen muussa yhteiskunnassa edellyttää itsensä ilmaisemista ja kommunikaatiota. Mediaopetus on hyvää kommunikaation opetusta, sillä siinä joutuu tiivistämään viestin yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon.


Toinen tärkeä teema, mikä nousi esiin kommunikaation ja näkyvyyden saamisen lisäksi oli sosiaalistuminen ja vertaistuki. Heitä opetetaan ryhmänä ja he joutuvat tekemään työtä ryhmässä. Tällöin heidän tukensa Vaikka me muut olisimme hyvinkin mukavia ja asiantuntijoita heidän asioiden suhteen, niin toimiminen samanlaisten asioiden kanssa elävien persoonien kanssa luo yhteenkuuluvuutta ja sosiaalisuutta, mitä henkilökunta, tai vapaaehtoiset työntekijät eivät voi tuoda. Vertaistuki ja ryhmään kuuluvuus ovat suurimmalle osalle ihmisistä hyvinkin tarpeellisia asioita. 


Viimeisenä esille tuli kustannustehokkuus. Harvoin saa näin paljon asioita samassa lyhyessä asiassa. Vaikka asiat voi tiivistää muutamaksi sanaksi, kuten sosiaalisuus, kommunikaatio ja itsevarmuus, niin kyseiset teemat ovat todella laajoja. Allekirjoittanutkin voi todeta, että todella harvoin nämä asiat saadaan tiivistettyä yhteen päivään. Nyt Turun Me Itsen jäsenet ovat olleet yhteensä viisi päivää mediakoulutuksessa. Loppujen lopuksi he ovat oppineet toimimaan aktiivisemmin omassa ympäristössään.
Tässäpä teille vielä yksi päivän aikana kuvatuista lyhytelokuvista.Loput lyhytelokuvista julkaistaan lähiaikoina.