perjantai 2. toukokuuta 2014

Jälkijunaan uutta potkua

Päivänvalo saavutti vihdoin Jälkijunan veturitallin hämyn. Porin kulttuurilautakunta myönsi Ari Impolalle henkilökohtaisen työskentelyapurahan noin kuukauden työpanosta varten. 


Tukea tarvitaan JÄLKIJUNASSA 2014 hankkeen jälkityöskentelyyn, koulutusoppaan tekemiseen sekä kehitysvammaisten animaation historian kokoamiseen että tulosten julkaisemiseen JÄLKIJUNASSA seminaarissa Porissa 2.12.2014. 


Saatu tuki käytetään kesä-joulukuun välisenä aikana silloin, kun ei ole muuta palkattua työtä. Pääosin työskentely tapahtuu kesällä, jolloin projektilla on lähes puolen vuoden tauko kehitysvammaisten kanssa tehtävästä työstä kansalaisopistojen kesätauon vuoksi.

Hankkeen täyteen toteuttamiseen tarvitaan yhteensä noin 5000,- tuki, josta olimme saaneet kokoon vasta 2500,-. Aiemmin saaduilla tuilla pystyimme tekemään 5 animaatioelokuvaa, keräsimme tietoa ja kuvia, miten Satakunnassa kehitettyä animaatioelokuvametodia voitaisiin hyödyntää erityisryhmien kanssa koko Suomessa. 

Tuloksia ei olisi voinut hyödyntää täysin ilman tätä saatua lisätukea. Projekti on edennyt siihen vaiheeseen, että kuvaukset on tehty, Satu Halmela toteuttaa kuvattujen  viiden animaatioelokuvan jälkikäsittelyt, mutta puolet koko projektin kovista tavoitteista olisi jäänyt vielä saavuttamatta. Projektista kuvattu dokumenttimateriaali tarvitsi editointiajan sekä kerätyn koulutus- ja oppimateraalin tekeminen oppaaksi vaati vielä tätä lisätukea. 


Saatu työskenteluapuraha käytetään siis oppimateriaalin ja historian koostamiseen, dokumenttielokuvan editointiin, erilaisten esitys- ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen, ensi-illan rakentamiseen sekä JÄLKIJUNASSA 2014 7. valtakunnallisen erityisryhmien elokuvaseminaarin sisällön järjestämiseen. 

Kokonaisbudjetista puuttuu vielä 1000,-, mutta sen saaminen ei liene ylivoimainen ongelma, se tullee kehitysvammaisten teemaviikon tuista, jolloin saadaan seminaari kokoon. Nyt kyllä tilanne näyttää taas kohtuullisen hyvältä.